play video slots online slotsdad.com

Välkommen

SNF arrangerar olika program och aktiviteter i syfte att främja och öka kunskapsutbytet och förståelsen mellan Sverige och Norge.

  • Föredrag och kåserier av inbjudna föreläsare om dagsaktuella eller historiska ämnen. 
  • Utställningar och filmer med norsk anknytning. Konstnärer, skådespelare och regissörer presenterar gärna själva sina verk och roller. 
  • Teaterbesök och konserter är en uppskattad del av föreningens programutbud, där ofta aktuella föreställningar kan erbjudas medlemmarna till ett reducerat pris. 
  • Resor och studiebesök görs såväl i Sverige som i Norge. Vid resor till Norge samarbetar vi bl.a. med vår norska systerförening Norsk-svensk forening, NSF, samt den svenska konferens- och hotellanläggningen Voksenåsen i Oslo. 
  • Debatt och engagemang i aktuella frågor och händelser. Vi deltager även aktivt i firandet av nationella högtids- dagar som den 17 maj och den 6 juni.