play video slots online slotsdad.com

”De vita bussarna”.

 

Markering

70 år sedan 2.dra världskriget startade och 75 år sedan det slutade.

I Kronprinsesse Märthas Kirke söndagen den 26 april kl 14.00.  

De ”Vita bussarna” var en aktion med bussar som leddes av den svenska greven Folke Bernadotte. Syftet med aktionen var att under slutet av Andra världskriget rädda skandinaver (danskar och norrmän samt även svenskar) som satt i tyska koncentrationsläger. Namnet kommer av att bussarna var vita med röda kors ditmålade på taket, sidan, fram och bak, för att bussarna inte skulle bli tagna för att vara militära mål.

Efter danska och norska påtryckningar och planering räddades cirka 15 000 skandinaver och andra nationaliteter från koncentrationslägren i de tyskkontrollerade områdena av Svenska Röda Korset i mars och april 1945. Efter den tyska kapitulationen räddades ytterligare 10 000 människor i maj och juni 1945.

 Program:

* Filmen Hoppets hamn (1945)

 *Om De vita bussarna (Ingrid Lomfors). Ingrid Lomfors är  historiker och generalsekreterare i Judiska församlingen i Stockholm.

* Kaffe

* Filmen Every face has a name (2014)

* Eftersnack

Servering av kaka, kaffe eller te. Arrangemanget är gratis, men ett bidrag för kaffet är välkommet.

 

 Anmäl dig till: :

 H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com

  Ett samarbete mellan: Dansk Forening i Stockholm, Det Norske Samfund, Svensk-norska föreningen, Den Norske Kirke i Stockholm, Foreningen Nordens Stockholms-avd. och Judiska Församlingen i Stockholm.

 

Inbjudan till Stortingets grundlagsjubileum i Sveriges riksdag

Dag: Tisdag 21 oktober 2014.  Tid: Kl. 13.00–15.30. 

Lokal Andrakammarsalen , Östra huset, Riksdagen

Program

12.15 Kaffe serveras i trapphallen

13.00 Välkommen: Riksdagens talman (TBC)

13.10 Stortingets grundlagsjubileum, Olemic Thommessen, Stortingspresident

13.35 Grundlagsjubiléet sett med danska ögon, Mogens Lykketoft, Folketingets formand

13.50 Händelserna som ledde till unionen mellan Sverige och Norge, Herman Lindqvist, författare

14.15 Debatt ledd av Brynjulf Handgaard, journalist, NRK: 200-år sedan 1814, – vart går vi nu ? – vore en ny union möjlig?

Inledning av Lars Engqvist, styrelseordförande i Svensk-Norska Samarbetsfonden, som presenterar en ny skrift om svensk-norskt samarbete

Riksdagens talman (TBC) Olemic Thommessen, Stortingspresident

Mogens Lykketoft, Folketingets formand

Björn Rosengren, Ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren, f.d. näringsminister

Vibeke Hammer Madsen, adm.dir., Virke

Eva Eriksson, Styrelseordförande, Voksenåsen

Kai Eide, Ambassadör, Norges ambassad

15.25 Avslutning Eva Eriksson, Styrelseordförande, Voksenåsen

Stortinget firar i år 200-årsjubileet av den norska grundlagen (Grunnlovsjubileet). I Norge innebär firandet hundratals stora och små arrangemang runt om i landet under hela året. Både Sverige och Danmark var ju i högsta grad berörda av händelserna 1814 som ledde till att unionen med Danmark-Norge upplöstes och ersattes med unionen Sverige-Norge under dramatiska omständigheter med bl.a. ett kortvarigt krig. Norge antog sin grundlag den 17 maj men efter krigshandlingar i juni–augusti kungjorde Stortinget den 21 oktober att man accepterade unionen med Sverige på vissa villkor. Den 21 oktober skulle annars vapenvilan utlöpa och det är med andra ord på dagen 200 år sedan Sverige senast var i krig! Efter förhandlingar, som ledde till att grundlagen reviderades på några punkter, valdes kung Carl XIII till kung även i Norge den 4 november då också grundlagen med de nya formuleringarna underskrevs av bägge parter.

Samarbetspartners: Norges ambassad, Svensk-norska samarbetsfonden, Svensk-norska föreningen, Det Norske Samfund och Dansk Forening.

OBS! Svensk-norska föreningen har fått 50 platser till detta arrangemang, därför ger vi dig som medlem av vår förening möjlighet att få vara med.

P. g.a . begränsat antal platser, måste vi säga ”först till kvarn”, och anmälan måste ske senast den 10 oktober 2014 till H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com. När 50 platser är nått, gör vi en väntelista.

 

Det kostar kr 100:- att få vara med – en avgift som skall betalas till vårt postgiro nr 48 48-8 när du fått besked om att du fått plats.

Hjärtligt välkommen till att vara med när SVERIGES RIKSDAG skall fira att Norges Grunnlov är 200 år.

 

Norden återupptäcker Tyskland

Den 22 april kl. 14.00 i Kronprinsesse Märthas Kirke

Thorvald Stoltenberg, tidigare norsk utrikes- och försvarsminister : ” Nordiskt samarbete i utrikes- och säkerhetspolitiken.”

Mats Hellström, f.d. ambassadör i Tyskland: Presentation av boken – Norden upptäcker Tyskland – nya perspektiv på gamla relationer.

Eftermiddagen inleds av Mats Lundborg, rektor Biskops Arnö.

Gratis inträde, men gärna anmälan till  epost sofie.trosell@nordicwelfare.org

Svensk – norsk solidaritet i krigens kulisser – et samtidshistorisk arv verdt å verne om? –

 

Voksenåsen 7. mai 2014

For generasjonene etter 2. verdenskrigens veteraner er det på høy tid å stille seg dette spørsmål. Det gjelder levende historie, som er på vei å forsvinne. Det handler om ”polititropper,” grenseloser, kurerer, agenter, sabotører etc med ulike koblinger til Sverige.

Det er fortellinger om kjærlighet – og vennskapsbånd, som ofte ble knyttet i det skjulte, som nå risikerer å gå i glemmeboken. Det er spørsmål om solidaritet som er relevant i dag.

Seminaret er en hyllest til krigsveteranene, spesielt til Veteranforeningen Polititroppene i Sverige/Norge 1943-1945 og lagt opp i samarbeid mellom forfatter Anders Johansson, Forum Mälsåker, Norsk – Svensk Forening Oslo, Sveriges Ambassad, Oslo, Svensk – norska samarbetsfonden Stockholm og Voksenåsen

Mer information finns att hämta på Voksenåsens hemsida www.voksenaasen.no och hos www.norsksvenskforening.mamutweb.com

VAD KAN NOBELS FREDSPRIS UTRÄTTA?

Tisdagen den 12 februari kl 19.00 kommer Geir Lundestad– till föreningens första sammankomst 2013, i Kronprinsesse Märthas Kirke -för att berätta om  Fredspriset.

               Vi ser fram emot ett spännande möte.

Musik, servering.                 Entré kr 50:-

    Varmt välkomna

Geir Lundestad är en norsk historiker verksam som professor vid Universitetet i Oslo och direktör vid Norska Nobelinstitutet, tillika sekreterare för Norska Nobelkommittén.

Lundestads forskningsområde är nutidshistoria med tyngdpunkt på USA:s förhållande till Västeuropa under kalla kriget.

Lundestad blev 1976 doktor i historia vid Universitetet i Tromsö. Han är för närvarande professor  vid Institutt for arkeologi, konservering och historiske studier vid Universitetet i Oslo. Han har skrivit böcker, bl.a. Öst, väst, nord, syd : huvuddrag i internationell politik efter 1945.  Hans böcker är även översatt till engelska.

Anmälan kan ske till Inger telefon 08- 411 85 60, e-mail inger.mortstedt@swipnet.se eller till Håkon-Stein telefon 08-86 58 58 e-mail hskorshavn@comhem.se