play video slots online slotsdad.com

Norden återupptäcker Tyskland

Den 22 april kl. 14.00 i Kronprinsesse Märthas Kirke

Thorvald Stoltenberg, tidigare norsk utrikes- och försvarsminister : ” Nordiskt samarbete i utrikes- och säkerhetspolitiken.”

Mats Hellström, f.d. ambassadör i Tyskland: Presentation av boken – Norden upptäcker Tyskland – nya perspektiv på gamla relationer.

Eftermiddagen inleds av Mats Lundborg, rektor Biskops Arnö.

Gratis inträde, men gärna anmälan till  epost sofie.trosell@nordicwelfare.org

Svensk – norsk solidaritet i krigens kulisser – et samtidshistorisk arv verdt å verne om? –

 

Voksenåsen 7. mai 2014

For generasjonene etter 2. verdenskrigens veteraner er det på høy tid å stille seg dette spørsmål. Det gjelder levende historie, som er på vei å forsvinne. Det handler om ”polititropper,” grenseloser, kurerer, agenter, sabotører etc med ulike koblinger til Sverige.

Det er fortellinger om kjærlighet – og vennskapsbånd, som ofte ble knyttet i det skjulte, som nå risikerer å gå i glemmeboken. Det er spørsmål om solidaritet som er relevant i dag.

Seminaret er en hyllest til krigsveteranene, spesielt til Veteranforeningen Polititroppene i Sverige/Norge 1943-1945 og lagt opp i samarbeid mellom forfatter Anders Johansson, Forum Mälsåker, Norsk – Svensk Forening Oslo, Sveriges Ambassad, Oslo, Svensk – norska samarbetsfonden Stockholm og Voksenåsen

Mer information finns att hämta på Voksenåsens hemsida www.voksenaasen.no och hos www.norsksvenskforening.mamutweb.com

VAD KAN NOBELS FREDSPRIS UTRÄTTA?

Tisdagen den 12 februari kl 19.00 kommer Geir Lundestad– till föreningens första sammankomst 2013, i Kronprinsesse Märthas Kirke -för att berätta om  Fredspriset.

               Vi ser fram emot ett spännande möte.

Musik, servering.                 Entré kr 50:-

    Varmt välkomna

Geir Lundestad är en norsk historiker verksam som professor vid Universitetet i Oslo och direktör vid Norska Nobelinstitutet, tillika sekreterare för Norska Nobelkommittén.

Lundestads forskningsområde är nutidshistoria med tyngdpunkt på USA:s förhållande till Västeuropa under kalla kriget.

Lundestad blev 1976 doktor i historia vid Universitetet i Tromsö. Han är för närvarande professor  vid Institutt for arkeologi, konservering och historiske studier vid Universitetet i Oslo. Han har skrivit böcker, bl.a. Öst, väst, nord, syd : huvuddrag i internationell politik efter 1945.  Hans böcker är även översatt till engelska.

Anmälan kan ske till Inger telefon 08- 411 85 60, e-mail inger.mortstedt@swipnet.se eller till Håkon-Stein telefon 08-86 58 58 e-mail hskorshavn@comhem.se

FÖRINTELSEN OCH NORDENS JUDAR

Seminarium på Mälsåkers slott på Selaön i Mälaren

torsdag den 26 maj 2011 klockan 9.30 – c:a 16.00.

I slottet finns också en utställning

Svenska Norgehjälpen, en folkrörelse för ett broderfolk i nöd!

Svensk-norska föreningen har i några år besökt slottet, och samarbetat med FÖRENINGEN MÄLSÅKERS FRAMTID – ett samarbete som fortsätter.

Deltagaravgiften SEK 200 inkluderar lunch med dryck plus kaffe, och betalas vid ankomsten till seminariet.

Anmälan skall ske senast 1. maj per E-post till svenskesuppe@bahnhof.se

eller till projektansvarige Anders Johansson 0709-360 355.

FREDRIK SKAVLAN

fortsätter sina populära och intressanta program också i november.

Vill du vara publik, så anmäl dig till Inger Mörtstedt för en eller flera av torsdagarna från den 3 november till och med den 1 december.

Du, som får plats, skall vara i TV-husets reception kl 16.45,

Oxenstiernsgatan 34 på Gärdet. Anmäl ev. förhinder.