play video slots online slotsdad.com

Årsmöte 2017 i Kronprinsesse Märthas Kirke fredagen den 31 mars kl 19.00

           Stadgeenliga förhandlingar och rapporter för verksamhetsåret 2016                 Därefter      

visar Naturfotograf Ingmar Skogar bilder och berättar om

                                   Norges största valfångstområde SYD-GEORGIEN 

                                    Servering                                                             Fri éntre

         Anmäl dig till:  H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com

senast den 27 mars.

Årsmöte 2016

 i Kronprinsesse Märthas Kirke torsdagen den 10 mars kl 19.00 

Servering                                                   Fri entré

Flyktning nr. 399 og polititroppene. Et stykke norsk historie i Sverige. Redaktör  ved Forsvarets Forum i Oslo Erling Eikli forteller om noen av sin fars opplevelser under krigsårene.

Styrelsens årsberättelse och räkenskaper kommer att utdelas vid mötet, men kan också rekvireras från H-S Korshavn.
Anmäl dig till: :    H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com Inger Mörtstedt, telefon 08-411 85 60, e-mail: inger.mortstedt@swipnet.se

Årsmöte 2015

 i Kronprinsesse Märthas Kirke onsdagen den 25 mars kl 19.00

                     Servering                                                                  Fri entré

Tidigare näringsministern, landshövdingen mm och

nu ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren

Björn Rosengren

talar fritt ur hjärtat om de svensk-norska relationerna.

Därefter följer ÅRSMÖTE!

Anmäl dig till:

 H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com

 Inger Mörtstedt, telefon 08-411 85 60, e-mail: inger.mortstedt@swipnet.se

 

 

Årsmötet 2014

Boka redan nu den 18 mars för föreningens årsmöte.

Dagordning kommer i nästa utskick.

SVALBARD – arktisk sommar – isbjörnarnas rike.

Efter förhandlingarna visar naturfotografen Ingmar Skogar bilder, och berättar från flera besök på Svalbard.

Han säger: En bild säger mer än tusen ord

ÅRSMÖTET 2013

Vi påminner om att föreningens årsmöte hålles torsdagen den 7 mars kl. 18.00, OBS TIDEN !, i Kronprinsesse Märthas Kirke,Stigbergsgatan 24.

Den norske läkaren, fjällvandraren, författaren Knut B. Lykken kommer och talar om:

”Världens bästa grannar – i krig och fred”.

Ett föredrag med mycket bilder, sång och mycket annat.

Knut B. Lykken föddes i Oslo strax före kriget med släkten på farssidan i Valdres , porten till Jotunheimen. Naturen och fjällen kom därför att spela en viktig roll i hans liv. Som barnläkare i öppen vård i Väst-Värmland genom 40 år kom han till att engagera sig i Friluftsfrämjandet och började i 1978 att ta med värmlänningar till norska fjällen. Från början var det för att visa svenskarna Norges fantastiska fjällvärld, men efterhand lades mer och mer av norsk kultur in i turene. Nu har mera än 3200 värmlänningar varit med över gränsen… Genom tankar och ideer som kom upp under turene blev det efterhand till en bok: ”Turglede med konger og kunstnere”.

Den förra norska ambassadören i Stockholm, Odd Fosseidbråten säger i sitt förord i boken: ”Kjære venner. I boken Turglede med konger og kunstnere av Knut B. Lykken får vi stifte nærmere bekjentskap med en viktig orsak til unionsbruddet: den økte norske selvfølelsen og nasjonalbevisstheten som vokste fram under unionstiden med Sverige. Denne bevisstheten hadde blant annet sitt utspring i den unike naturgleden som nordmenn framelsket på 1800-tallet og som Lykken så sjarmerende beskriver i sin bok.”

I 2007 blev Knut B. Lykken tilldelad St. Olavsmedaljen av kung Harald för att ”han gjennom lang tid har brakt kunnskap og kjærlighet om norsk natur og norsk kultur til Sverige.”   

Dagordning kommer i nästa utskick.