play video slots online slotsdad.com

Årsmöte 2018

Årsmöte 2018 i Kronprinsse Märthas Kirke torsdagen den 8 mars kl. 19,00

Stadgeenliga förhandlingar

och rapporter för verksamhetsåret 2017

Förslag till FÖREDRAGNINGSLISTA .

  1. Fastställande av röstlängd för mötet

      2.   Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

       3.   Fastställande av föredragningslista

       4.   Val av mötesordförande och sekreterare

       5.    Val av två protokolljusterare och rösträknare

       6.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (Stadgar) 

       7.  Val av två ledamöter till valberedningen, som fram till extraårsmöte 11/4 skall komma med                      förslag  till ny styrelse, av vilka en skall utses till ordförande.

       8 .  Övriga frågor.

       9  Avslutning

Förslaget till nya STADGAR kan erhållas vid förfrågan till föreningens mailadress:

info@svensknorska-foreningen.se

Efter årsmötet vill journalist Björn Lindahl, mångårig korrespondent för Svenska Dagbladet, kåsera över: Feminine män och maskuline kvinnor ? Har framstegen i jämställdheten i Sverige och Norge uppnåtts på olika sätt?

 Satt på spetsen: Har det i Sverige skett genom att männen blivit mer feminina och i Norge genom att kvinnorna blivit mer maskulina ?

Servering                                                                                                                                        Fri Entré

anmäl dig senast  7 mars till

: H-S Korshamn telefon 08-865858, eller e-mail:hskorshavn@gmail.com

 

 

 

 

 

Årsmöte 2017 i Kronprinsesse Märthas Kirke fredagen den 31 mars kl 19.00

           Stadgeenliga förhandlingar och rapporter för verksamhetsåret 2016                 Därefter      

visar Naturfotograf Ingmar Skogar bilder och berättar om

                                   Norges största valfångstområde SYD-GEORGIEN 

                                    Servering                                                             Fri éntre

         Anmäl dig till:  H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com

senast den 27 mars.

INBJUDAN TILL FÖRELÄSNING AV NORGES AMBASSADÖR KAI EIDE

i  Kronprinsesse Märthas Kirke, Stigbergsgatan 24 tisdagen den 21 februari 2017. Norges ambassadör i Stockholm Kai Eide går i pension och lämnar sin post i början av mars i år.

Ambassadören har före sin tjänstgöring i Sverige haft flera spännande och viktiga internationella uppdrag och har mycket att berätta om sina erfarenheter.

Vid sin föreläsning i Den norska kyrkan den 21 februari kl 18.00 kommer han att ta oss med på en intressant resa med avslutning här i Sverige. Detta ger oss också möjlighet i SNF att tillsammans med våra vänner i Det Norske Samfund, tacka honom för stöd och gott samarbete under hans tid här i Stockholm.

Efter föreläsningen serveras svensk smörgåstårta med tillägg, att sköljas ned med ett glas vin samt kaffe.

Tid: tisdagen den 21 februari 1800-2000. Plats: Den norska kyrkan.

Anmälan skall göras senast den 19 februari till Håkon-Stein Korshavn, tel 08-86 58 58 eller 070-510 42 36  e-mail hskorshavn@gmail.com

Pris 150 kr sätts in på föreningens postgirokonto 48 48-8.

 

EDVARD MUNCH

 Konsertforedrag og lyrikkaften med Ketil Bjørnstad

   i Kronprinsesse Märthas Kirke 

Onsdag 16.november kl.19.00
Billetter ved inngangen, kr.300,

(200,- for medlemmer i kirken)

Ketil Bjørnstad er utdannet pianist. Han viste tidlig at han hadde særs musikalske evner, men som 18-åring la han den klassiske musikken på hylla og begynte å spille med visesangere, avantgarde -jazzmusikere og andre kunstnere fra 70-talets kreative musikkscene. Blant hans mest kjente utgivelser finner vi Leve Patagonia, Messe for en såret jord og The Sea I og II.
Konsertforedraget om Edvard Munch vil med tekst og toner tegne et portrett av penselgeniet Edvard Munch og kretsen rundt ham.

 

Naturfotografen Ingmar Skogar berättar om fågelberget Runde

Han kommer till oss för att visa bilder och berättar om fågelberget Runde i norska havet –onsdagen den 28 september 2016 i Kronprinsesse Märthas Kirke kl 19.00.

Runde ligger på Norges västkust. Det är den största fägelön söder om polcirkeln.Det bor 95 personer på ön. En del är lantbrukare som odlar vall till sina djur. Andra sitter i kvällsljuset på öns västsida och ser hur havsörnarna flyger över sulornas boplatser.Plötsligt hörs ett sus. Som projektiler kommer lunnefåglarna inflygande från havet med näbbarna fyllda av småfisk.

Vill du ha en upplevelse av ett proffs ?  VÄLKOMMEN!

Enkel servering.                                               Entré kr 50:-

Anmälan till Håkon-Stein Korshavn, 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com

 

Boka redan nu för en konsert den 9 november.

Ett samarbete mellan Norges Ambassade, Det Norske Samfund och Svensk-norska föreningen.