play video slots online slotsdad.com

INBJUDAN TILL FÖRELÄSNING AV NORGES AMBASSADÖR KAI EIDE

i  Kronprinsesse Märthas Kirke, Stigbergsgatan 24 tisdagen den 21 februari 2017. Norges ambassadör i Stockholm Kai Eide går i pension och lämnar sin post i början av mars i år.

Ambassadören har före sin tjänstgöring i Sverige haft flera spännande och viktiga internationella uppdrag och har mycket att berätta om sina erfarenheter.

Vid sin föreläsning i Den norska kyrkan den 21 februari kl 18.00 kommer han att ta oss med på en intressant resa med avslutning här i Sverige. Detta ger oss också möjlighet i SNF att tillsammans med våra vänner i Det Norske Samfund, tacka honom för stöd och gott samarbete under hans tid här i Stockholm.

Efter föreläsningen serveras svensk smörgåstårta med tillägg, att sköljas ned med ett glas vin samt kaffe.

Tid: tisdagen den 21 februari 1800-2000. Plats: Den norska kyrkan.

Anmälan skall göras senast den 19 februari till Håkon-Stein Korshavn, tel 08-86 58 58 eller 070-510 42 36  e-mail hskorshavn@gmail.com

Pris 150 kr sätts in på föreningens postgirokonto 48 48-8.

 

EDVARD MUNCH

 Konsertforedrag og lyrikkaften med Ketil Bjørnstad

   i Kronprinsesse Märthas Kirke 

Onsdag 16.november kl.19.00
Billetter ved inngangen, kr.300,

(200,- for medlemmer i kirken)

Ketil Bjørnstad er utdannet pianist. Han viste tidlig at han hadde særs musikalske evner, men som 18-åring la han den klassiske musikken på hylla og begynte å spille med visesangere, avantgarde -jazzmusikere og andre kunstnere fra 70-talets kreative musikkscene. Blant hans mest kjente utgivelser finner vi Leve Patagonia, Messe for en såret jord og The Sea I og II.
Konsertforedraget om Edvard Munch vil med tekst og toner tegne et portrett av penselgeniet Edvard Munch og kretsen rundt ham.

 

Naturfotografen Ingmar Skogar berättar om fågelberget Runde

Han kommer till oss för att visa bilder och berättar om fågelberget Runde i norska havet –onsdagen den 28 september 2016 i Kronprinsesse Märthas Kirke kl 19.00.

Runde ligger på Norges västkust. Det är den största fägelön söder om polcirkeln.Det bor 95 personer på ön. En del är lantbrukare som odlar vall till sina djur. Andra sitter i kvällsljuset på öns västsida och ser hur havsörnarna flyger över sulornas boplatser.Plötsligt hörs ett sus. Som projektiler kommer lunnefåglarna inflygande från havet med näbbarna fyllda av småfisk.

Vill du ha en upplevelse av ett proffs ?  VÄLKOMMEN!

Enkel servering.                                               Entré kr 50:-

Anmälan till Håkon-Stein Korshavn, 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com

 

Boka redan nu för en konsert den 9 november.

Ett samarbete mellan Norges Ambassade, Det Norske Samfund och Svensk-norska föreningen.

Årsmöte 2016

 i Kronprinsesse Märthas Kirke torsdagen den 10 mars kl 19.00 

Servering                                                   Fri entré

Flyktning nr. 399 og polititroppene. Et stykke norsk historie i Sverige. Redaktör  ved Forsvarets Forum i Oslo Erling Eikli forteller om noen av sin fars opplevelser under krigsårene.

Styrelsens årsberättelse och räkenskaper kommer att utdelas vid mötet, men kan också rekvireras från H-S Korshavn.
Anmäl dig till: :    H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com Inger Mörtstedt, telefon 08-411 85 60, e-mail: inger.mortstedt@swipnet.se

”De norska ärkebiskopsmynten – makt och teknologi”

Onsdagen den 10 mars 2016, kl 18.00-19.30, Kungstensgatan 45, i Stockholm (nära Handelshögskolan) talar Dr.Philos. Jon Anders Risvaag från Trondheim om norska mynt. ”De norska ärkebiskopsmynten – makt och teknologi”.

År 1991 upptäcktes de tre senaste ärkebiskoparnas myntverkstad. Det är den enda bevarade 1500-talsmyntsmedjan i världen. Detta har bidragit till ny kunskap om både hur många mynt ärkebiskoparna producerade såväl som den teknologiska nivån.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Svenska Fornminnesföreningen och Folkuniversitet. Att delta kostar inget. Men bra är om man anmäler sig till Folkuniversitet tel 08 789 42 00 för att vara säker på att få en plats.

Vill man läsa mer om programmet så kan man gå in på www.fornminnesforeningen.com eller på Folkuniversitet på nätet.

Välkomna