play video slots online slotsdad.com

LØFT DITT HOVUD

Kronprinsesse Märthas Kirke tisdagen den 4 maj kl 19.00

Et nytt blikk på Bjørnstjerne Bjørnson,

ved skuespiller Morten Jostad, Lillehammer.

 

2010 kalles i Norge Bjørnsonåret.

Det er den 26 april 100 år siden han døde.

Det vil vi også markere i Stockholm.

Morten Jostad vil minne oss om at Bjørnson ikke bare var poet og bondefortellingenes dikter.

BB var også dramatiker og en stor teatermann.

Faktisk skrev han hele 22 skuespill, og noen av disse sceneverkene tar opp de mest sentrale og kontroversielle temaene i hele forfatterskapet

Morten Jostad – som har vært hos oss tidligere, er særlig kjent for sine enmannsforestillinger om bl a H C Andersen, Henrik Ibsen og Knut Hamsun. Han var en sentral formidler i Henrik Wergeland-året 2008, og er leder for Det Hemmelige Teater i Vestre Gausdal, bare 15 minutters vei fra Björnsons Aulestad.Da sier det seg selv at det blir ”Bjørnson for alle penga”.

 

Entré kr 50:- Anmälan är önskvärd, se under årsmötet

 

 

 

 

ÅRSMÖTE 2010

Torsdagen den 25 mars kl 19.00 skall föreningen avhålla sitt årsmöte,

i Kronprinsesse Märthas Kirke, Stigbergsgatan 24.

Dagordningen innehåller de av stadgarna definierade punkterna.

 

Håkon-Stein Korshavn kommer att berätta om Norska församlingen,

Den Norske Kirke i Stockholm, och presentera sin nyutkomna bok

Många bäckar små, – – ; Församlingens historia genom 50 år –

1958 – 2008.                                 

                                         ENKEL SERVERING

Fri entré.Anmälan är önskvärd, och kan ske till:

Inger Mörtstedt,      08-411 85 60,   e-mail: inger.mortstedt@swipnet.se

Håkon-Stein Korshavn, 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@comhem.se