play video slots online slotsdad.com

Svenska Norgehjälpen – En folkrörelse för ett broderfolk i nöd

Svenska Norgehjälpen mobiliserades av 30-talet ideella och politiska förbund. 800 lokalkommittéer samlade in pengar, begagnade kläder, skor, husgeråd m.m. Bl.a. skänktes 65 000 ton livsmedel. En av de största givarna var näringslivets fond Norvegia. Svenska staten och Norges exilregering i London gav miljonbidrag. Hjälpen kulminerade krigsslutet 1945 med en stor radioinsamling. Bidragen uppgick till totalt c:a 70 miljoner kronor – eller 1,35 miljarder i dagens penningvärde.  

 

Kunskapsprojektet Svenska Norgehjälpen på Mälsåkers slott i Sörmland 2010-11 har som plattform en ny utställning. Projektet har en rad sponsorer, bl.a. Söderbergsstiftelserna, Ferd-koncernen, Folke Bernadotteakademin och Norges ambassad i Stockholm.

 

Svensk-norsk samtidshistoria under andra världskriget ska gestaltas med främsta syfte att aktualisera solidaritet över gränser i krig, konflikter och katastrofer. Utställningen kan brukas för att sprida kunskap och väcka opinion i nutida frågor om flykting- och främlingskap.

 

Svenska Norgehjälpen på Mälsåkers slott öppnas för publik från lördag 28 maj 2010. För öppethållande, vägbeskrivning och annan information besök

 

www.svenskesuppe.se    www.malsaker.nu

*************Adventskonsert**********

Ta med vänner och bekanta

 

till föreningens egen adventssamling,

i Kronprinsesse Märthas Kirke, Stigbergsgatan 24,

onsdagen den 15 december 2010.

Från kl 18.00 samlas vi till trevlig samvaro med

glögg och pepparkakor med tillbehör,

innan vi kl 19.00 går in i kyrksalen

till ett flott program med körsång, solister och musik.

 

Medverkande:

Grödinge Kyrkokör

Ronney Magnusson, dirigent och orgel

 

Axel Markner, piano och orgel

 

Hege Marie Korshavn och hennes två barn,

Lisa Marie 7 år och Sonja Louise 5 år, sång

 

                                   Martin Törnqvist, oboe

Jakob Lidåkra, piano

 

Entré kr 50:-

Geniet Ole Bull

Den norske violinisten och tonsättaren Ole Bull är närmast helgonförklarad i Norge. Han var en virtuos violinist och en förkämpe för det norska i musiken.

Torsdagen den 18 och fredagen den 19 november, 200 år efter hans födelse, får vi ett gyllene tillfälle att höra om – och lyssna till musik, komponerad av Ole Bull.

 

Torsdagen den 18 november kl 19.00 blir det konsert av elever vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, i STALLET, Stallvägen 7

(samma hus som Nybrokajen 11).

Entré kr 100.-, men föreningens medlemmar och deras gäster får reducerad entréavgift, SEK 50:-.

Vid ankomsten bjuder Kgl. Norsk Ambassade på en överraskning.

Anmälan till Inger eller Håkon-Stein 

Håkon-Stein Korshavn, 08-86 58 58 – e-mail: hskorshavn@comhem.se

Inger Mörtstedt 08-411 85 60 – e-mail: inger.mortstedt@swipnet.se

 

OBS:

 

Torsdagen den 18 november

Kl 10.00 – 12.30 startar en seminarieserie om Ole Bull,

 i lokaler i Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. (KMH).

Ole Bull, hans liv och musik.

Kl 14.00-16.30 fortsätter seminariet.

Presentation av Ole Bulls folkmusik – karakteristiska drag mm,

musikexempel och liveframförande

Fredagen den 19 november

Kl 10.00-12.15 fortsätter seminariet.

Kl 12.30-13.15 blir det offentlig lunchkonsert, Lilla salen KMH.

    Ole Bull 200 år: Ole Bull möter Lomjansgutten.

Kl 14.00-16.00 fortsätter seminariet.

Medverkande blir:

Gunnar Stubseid, spelman, rektor vid Ole Bull – Akademiet, Voss (OBA)

Folkmusikstudenter från OBA

Värmländsk speleman

Sven Ahlbäck, spelman, Prof. folkmusik KMH

Susanne Rosenberg, Prefekt folkmusikinstitutionen KMH

Alla KMH´s studenter svensk folkmusik

Johan Falk, Internationell chef, KMH

JULKONSERT

Arrangeras också i år av Kgl Norsk Ambassade –  i samarbete med Den Norske Kirke i Stockholm, Det Norske Samfund och

Svensk-norska föreningen m.fl. 

i Berwaldhallen söndagen den 5 december kl 19.00.

 

Även i år medverkar Nidarosdomens Guttekor med dirigent Bjørn Moe, och violinisten Arve Tellefsen.

 

Prins Eugens Kulturpris 2010 kommer att tilldelas två unga, duktiga ungdomar, som sen visar prov på sina färdigheter.

 

Svensk-norska föreningen disponerar ett begränsat antal platser till föreningens medlemmar,

varför bindande anmälan är nödvändig senast den 12 november.

Glöm ej att ange namn, adress och telefonnummer på samtliga som anmäls.

Vi kommer att skicka ut biljetter till alla som fått plats.     

Först till kvarn ………………….

 

Av ekonomiska skäl är vår förening tvungen att ta ut en avgift per biljett

á SEK 100:-. Avgiften tar vi ut i samband med att medlemsavgiften för 2011 skall betalas.

För att få biljetter till konserten sponsrar föreningen den med ett för oss stort belopp.

Om en anmäld inte kan utnyttja sin plats, måste det omgående meddelas oss – så att någon på väntelistan kan få platsen.

Anmälan till: 

Håkon-Stein Korshavn, 08-86 58 58 – e-mail: hskorshavn@comhem.se

Inger Mörtstedt 08-411 85 60 – e-mail: inger.mortstedt@swipnet.se

                   

DEN ALLVARSAMMA LEKEN

DEN ALLVARSAMMA LEKEN, ett passionerat musikdrama framförs torsdagen den 25 november kl 19.00

Medverkande:                      Eva Kristin Tangen, skådespelare

                                            Åse Tangen, mezzo-sopran

                                            Christian Rosenberg, piano

Om plats, ring Åse Tangen: 08-669 64 49 el 070-778 84 95