play video slots online slotsdad.com

22 juli 2011

Händelserna i Norge  den 22 juli, i Oslo och på Utöya,  gjorde ingen som har hört eller läst om det oberörd.

Svensk media kontaktade även vår förenings ordförande Kjell Anneling, som har varit svensk ambassadör i Norge – för att få hans reflektioner på det som skedde.

Han uttalade på föreningens vägnar avsky för händelserna, och stark medkänsla med de på kroppen drabbade och det norska folket.

Vår förening blev bildat 1942 för att visa sympati med, och hjälpa ett ockuperat land och folk – det land som 37 år tidligare hade lämnat unionen med Sverige. Nu 66 år senare vill vi åter uttala vår djupa medkänsla med vårt broderland och folk som så hårt drabbats av terror, utförd av en enda människa. Även vi vill ansluta oss till den flickan som räddats och sa: ”Tänk vad en människas hat kan åstadkomma, vad kan då inte ett helt folks kärlek åstadkomma.”

Föreningen har genom vår ordförande skickat följande mejl till H M Kong Harald V:

Ers Majestät.

På vägnar av Svensk-norska föreningen i Stockholm får jag härmed framföra våra djupt kända kondoleanser över den fruktansvärda tragedi som drabbat det norska folket genom terrordåden i Oslo och på Utöya.

Vår förening bildades under andra världskriget med syfte att ge stöd åt det ockuperade Norge och dess befolkning.

Våra ca 350 medlemmar har genom svenska och norska media samt flera av oss personlig närvaro i Norge följt dramat och det beundransvärda sätt som det norska folket tacklat och hanterat denna katastrof. Detta skulle inte ha kunnat ske utan Ers Majestäts och den övriga kungliga familjens enastående insatser.”

                                                          Med vördnad Kjell Anneling, ordförande i SNF

 

Vår förening kan genom att ge ökad information och kunskaper om Norge och norskt, likheter och skillnader, hjälpa och stödja varandra både i glädje och sorg.

Låt oss stå samman som ett brödrafolk, fortsatt arbeta för samförstånd, glädja oss över framgångar och visa omtanke i svårigheter.

Tema Norge på Stockholms Kulturfestival 16-21 augusti 2011

I år bjuder festivalen på intressant norsk film, samtal på hög nivå, musik och mattraditioner på KulturhusTaket (fri entré) och andra spelplatser i Stockholms centrum.

För mer information gå in på festivalens hemsida www.kulturfestivalen.stockholm.se, för daglig information se  annonsering i DN och SvD.

Se även Norska ambassadens hemsida www.norge.se

Jubileumskonsert

Då det i år är 20. året Karl-Otto Hagen-Olsen glädjer Norska Kyrkans Damförening med konsert i september, vill de göra det som ett festarrangemang –

tisdagen den 6 september kl 18.30 i Kronprinsesse Märthas Kirke.

Konserten sker i samarbete med Svensk-norska föreningen.

Tag med vänner och bekanta till en kväll som vi lovar skall bli något utom det vanliga. Och som vanligt blir det servering och lotteri,

och herrar så väl som damer er hjärtligt välkomna.