play video slots online slotsdad.com

FREDRIK SKAVLAN

fortsätter sina populära och intressanta program också i november.

Vill du vara publik, så anmäl dig till Inger Mörtstedt för en eller flera av torsdagarna från den 3 november till och med den 1 december.

Du, som får plats, skall vara i TV-husets reception kl 16.45,

Oxenstiernsgatan 34 på Gärdet. Anmäl ev. förhinder.

Nansen och Amundsen på Myntkabinettet. Onsdagen den 9 november.

Under 2011 sammanfaller två jubileer i Norge. Det är 150 år sedan Fridtjof Nansen föddes och 100 år sedan Roald Amundsen med sin expedition, som de första, nådde Nordpolen.

I den norska självbilden spelar det polära en viktig roll, vilket manifesteras av Nansen-Amundsenåret. Dessa två polarprofilers betydelse för såväl det norska nationsbygget som för relationerna till Sverige och övriga världen kan inte överskattas. Den svenska polarforskningens framgång under 1800-talet byggde i hög grad på norsk ishavskompetens.

Vår förening kommer att markera detta jubileum genom ett särskilt program i Flygelsalen på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm onsdagen den 9 november kl 1800.

Museichef Ian Wiséhn kommer att inleda programmet med  en kort presentation av museets medaljsamling och om museet. Det blir också i lokalerna en mindre specialutställning för svensk-norska föreningens medlemmar och andra intresserade .

 Som huvudtalare har vi genom förmedling av det svenska Polarforskningssekretariatet lyckats få den kände svenske polarforskaren  Fil. dr Olle Melander som bland mycket annat har genomfört flera forskningsexpeditioner till polartrakterna, samt deltagit i förhandlingarna om Antarktis. Han har även arbetat med turism i polarområdena.

Han kommer att tala om:

Svenskt och norskt i den tidiga polarforskningen – tankar kring Nansen-Amundsenåret.

 

Programmet avslutas med en enkel servering.

Inträde 50.- för medlemmar i Svensk-norska föreningen

och 100.- för övriga.

Anmälan till:   

Kjell Anneling på e-mail  kjellann@online.no eller

Inger Mörtstedt, telefon 08-411 85 60 eller inger.mortstedt@swipnet.se

H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, o70-510 42 36 eller hskorshavn@comhem.se

VARFÖR ÄR NORSK JAZZ SÅ BRA?

Välkommen till FASCHING, Kungsgatan 63 tisdagen den 15 november.  Kl.18.00-19.30 föredrag av Vidar Bråthen om det norska jazzlivet, från kl 20.00 norsk jazz live med Petter Wettre sax och Audun Kleive slagverk.  

Svensk-norska föreningen är en av arrangörerna, så fri entré gäller.

För att reservera bord, anmälan till:                         

Kjell Anneling på e-mail kjellann@online.no

Inger Mörtstedt, telefon 08-411 85 60 eller inger.mortstedt@swipnet.se

H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, o70-510 42 36 eller hskorshavn@comhem.se

JULAVSLUTNING

Årets sista sammankomst blir i Kronprinsesse Märthas Kirke, Stigbergsgatan 24 tisdagen den 6 december.               Obs dagen!

Vi samlas i peisestua mellan kl 18.00 och 19.00 till glögg med tillbehör.

Kl 19.00 samlas vi i kyrkrummet till en julkonsert.

Vi återkommer med programmet.