play video slots online slotsdad.com

Årsmöte 21 mars 2012 i Kronprinsesse Märthas Kirke

Den 21 mars kl 18.00 samlas vi i Kronprinsesse Märthas Kirke

till årsmöte med stadgeenlig dagordning.

Valberedningen föreslår omval till samtliga funktioner, och

nyval av Kurt Eriksson till styrelsen.

 

Därefter presenterar Norges Ambassadör i Sverige,

Anne Lund – ambassadens verksamhet i Sverige för att främja norsk kultur och samhällsliv.

 

Anmälan till:

Kjell Anneling, telefon 08-528 094 84, e-mail: kjellann@online.no, inger.mortstedt@swipnet.se  eller

H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58 eller 070-510 42 36, e-mail: hskorshavn@comhem.se

Den norske grunnloven 1814-2014

1814-2014: Menneskerettigheter i Norges Grunnlov

 

Årets första sammankomst för vår förening blir ett samarbetsprogram med norska ambassaden och Svensk-norska samarbetsfonden i ambassadens residens, Skarpögatan 4, den 21 februari kl 17.30.

Teologen, tidigare rektorn för Oslo universitet och vice stortingspresidenten, Inge Lønning, har varit ordförande för en kommission för revision av den norska grundlagen och kommer att berätta om detta arbete..

Förslaget överlämnades till Stortinget den 10 januari i år.

Thomas Bull, professor i konstitutionell rett vid Universitetet i Uppsala kommenterar detta från ett svensk perspektiv.

Frågestund och därefter buffetmiddag.

Avgiften är 100 kr som betalas in till vårt postgirokonto 48 48-8 så snart bekräftelse på deltagande har erhållits, då det blir ett begränsat antal deltagare.

Först till kvarn, anmälan till Kjell Anneling eller Håkon-Stein Korshavn.

Pianomusik:  Karl-Otto Hagen-Olsen.