play video slots online slotsdad.com

KONSERT I ADVENTSTIDER

NORSK-SVENSK KONSERT

 Svensk-Norska Föreningen(SNF) och Det Norske Samfund(DNS) har nöjet inbjuda sina medlemmar och andra intresserade till en norsk-svensk konsert följt av en mottagning med glögg, pepparkakor och några andra specialiteter  i

 KRONPRINSESSE MÄRTHAS KIRKE (Stigbergsgatan 24)

 TORSDAGEN DEN 5 DECEMBER KL 19.00.

 Konserten kommer att framföras av fyra unga, duktiga musikstudenter -sopran, fiolin, altfiol och klaver. De är på bachelor- och masternivå från det välrenommerade Barrat Dues Musikkinstitutt i Oslo.

 Programmet kommer att bestå av musik och sång av norska, svenska och internationella kompositörer och har tidigare framgångsrikt bl.a framförts i Trefaldighetskirken i Oslo.

 SNF och DNS har för detta evenemang  tacksamt mottagit stöd från Prinsesse Märtha Louises Kulturfond och Norges Ambassad.

 Entre 100 kr.

 Svar utbes senast 1 december till:

Hakon-Stein Korshavn  Tel: 08-865858 eller mail:  hskorshavn@gmail.com

 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Historien om Ivar Aasen den 14 november.

       Författaren, nynorskaktivisten, direktören Nynorsk kulturcentrum och

styrelseledare för Språkrådet i Norge,

Ottar Grepstad

 berättar om Ivar Aasen vid Svensk-norska föreningens möte

Sång av Karen Rosenberg Olsen

i Kronprinsesse Märthas Kirke torsdagen den 14. november 2013 kl. 19.00

Ivar Aasen er skaperen av nynorsk skriftspråk. Han var en norsk språkforsker og dikter og var kjent for sin forskning i norske dialekter.

Ivar Andreas Aasen, født 5. august 1813, død 23. september 1896,  vokste opp i trange kår i Ørsta. Han hadde lite skolegang. Han skaffet seg likevel kunnskaper ved egen lesning. Fra 1831 var han lærer i Volda.

I 1836 skrev han ned for seg selv en plan om å utarbeide et eget norsk skriftspråk til avløsning av det danske, som var skriftspråket i Norge på den tiden. Både av nasjonale og sosiale grunner mente han det var viktig for landet å få et selvstendig norsk språk som bygde på overleverte hjemlige dialekter.

I 1837 begynte han en systematisk undersøkelse av dialekten på Sunnmøre. I 1841 reiste han til Bergen med en ferdigskrevet oversikt over Den søndmørske Dialekt.

I fire år (1842–46) reiste Aasen omkring i landet, først og fremst på Vestlandet og i de indre bygder av Østlandet, senere også nordafjells. Aasen fikk i denne tiden en enestående kjennskap til norsk folkemål og norsk folkekultur. Han samlet også folkeminner.

Dialektene på Sør-Østlandet og langs Skagerrakkysten ble mindre grundig behandlet fordi de ble sett på som danskpåvirket.

Det ble strid om Aasens landsmål (fra 1929 kalt nynorsk), men selv deltok han lite i kampen. Han arbeidet isteden iherdig for å grunnfeste den nye formen ved direkte å vise hva landsmålet kunne makte på forskjellige områder. For at folk kunne lære det gamle språket bedre å kjenne og derved få en klarere forståelse av språkforholdene i samtiden, utgav han En liden Læsebog i gammel norsk (1854).

I folkediktningen så han den litterære tråd som knyttet det gamle og det nye Norge sammen. Han utgav atskillige eventyr og sagn og en stor samling Norske Ordsprog (1856, 3. utg. 1982).

Sommeren 2000 ble Ivar Aasen-tunet i Hovdebygda i Ørsta åpnet.

Ottar Grepstad

I 2013 utgav han en biografi om Ivar Aasen hvor han tolket Aasens arbeid med utvikling av nynorsk skriftspråk som et ledd i den norske demokratiserings- og moderniseringsprosjektet, og hvor han tok avstand fra fremstillinger av Aasen som ensom og fattigslig som var skapt av nynorskkritikere.

Karen Rosenberg Olsen

Denne norske sopranen fullførte våren 2013 mastergrad i utøvende klassisk sang ved Barratt Due Musikkinstitutt og Norges Musikkhøyskole i Oslo.

Karen er ofte engasjert som solist i inn- og utland med repertoar som spenner fra opera, norsk nasjonalromantisk musikk, ny musikk, kirkemusikk og øvrig repertoar fra det rikholdige klassiske sangrepertoaret.

 

Anmälan till  :    H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com
 eller Inger Mörtstedt, telefon 08-411 85 60, e-mail: inger.mortstedt@swipnet.se