play video slots online slotsdad.com

Norges grunnlov 200 år – Resa till Eidsvoll

2014 blir et viktig jubileumsår i Norge. Det er 200 år siden Norge fikk sin grunnlov, og dette skal sjølsagt markeres flere steder i landet.

17. mai er nasjonaldagen når nordmenn feirer Norges grunnlov av 17. mai 1814. Dette er en historisk merkedag og en nasjonal festdag for både små og store. Over hele landet markeres dagen med 17. mai-tog og festkledde mennesker som bærer det norske flagget.

Det er lett å ta folkestyret for gitt i dagens Norge. Men det var det ikke i 1814. Norge løsrev seg fra Danmark, og den nye grunnloven satte rammene for et folkestyre som kunne utvikle seg fram til det vi har i dag. Det var på ingen måte et fiks ferdig demokrati som ble vedtatt på Eidsvoll. Makta var forbeholdt noen få. Bare 6,5 prosent av befolkningen kunne stemme ved valget i 1815 – dette var menn som betalte skatt, var akademikere eller eide jord. Andre menn fikk stemmerett i 1898, mens kvinner måtte vente helt til 1913.

Det er også en ganske annerledes hverdag i Norge i 2014 enn det var i 1814 da Norge stort sett var et bondesamfunn.

Når vi i 2014 skal feire Grunnloven, er det også interessant å se framover. Verden er blitt mindre, og mange av lovene som regulerer nordmenns liv blir ikke lenger vedtatt i Norge – men i internasjonale fora der EU er det viktigste. Vi ser også at valgdeltakelsen er svekket de siste åra – noe mange tolker som en trussel for folkestyret.

Derfor er det viktig å markere jubileet med å gi folk bakgrunn og informasjon om de grunnleggende prinsippene i det moderne demokratiet. Historien viser at vi skal aldri ta det for gitt.  

Fra Romsdals Budstikke

Resa

I anledning markeringen av 200 års jubileet för NORGES GRUNNLOV  (se informationen ovan) planerar vi för en resa den 16 – 18 maj, till den ort där Grundlagen blev skriven, Eidsvoll – en ort ca 60 km nord om Oslo. Där kommer stora festligheter att ske den 17 maj, Norges nationaldag.

Resan sker med flyg till Oslo. Hotellet där vi skall bo ligger ca 10 km  från Eidsvoll.

Mellan hotellet och festplatsen går bussar. På eftermiddagen serverar hotellet stor 17. maj-buffé med kalla och varma rätter för NOK 325:-.

Innan återresan skall vi ordna en guidad visning av Eidsvolls-byggnaden.

Hotellet kostar NOK 650:- per person och natt  i dubbelrum. För enkelrum tillkommer NOK 550:- per natt.

För att kunna gå vidare i planeringen måste vi ha en preliminär intresseanmälan senast den 7 februari.

 

Anmäl ditt intresse till: :  

 H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, e-mall: hskorshavn@gmail.com

Inger Mörtstedt, telefon 08-411 85 60, e-mail: inger.mortstedt@swipnet.se

Varför blir det så ofta fel?

Malörer och missöden under 200 år som världens bästa grannar.

 Den svenske journalisten Björn Lindahl,

som från Oslo ofta informerar i Svensk media om vad som händer i Norge,

och som vid flera tillfällen tidligare har besökt vår förening –

kommer till Svensk-norska föreningens sammankomst

                                           i Kronprinsesse Märthas Kirke
                                  onsdagen den 12 februari 2014 kl 19.00.

Servering.             Entré  kr 50:-

 Anmälan till  :    H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58,  e-mail:  hskorshavn@gmail.com

Inger Mörtstedt, telefon 08-411 85 60, e-mail:

 inger.mortstedt@swipnet.se

 

Årsmötet 2014

Boka redan nu den 18 mars för föreningens årsmöte.

Dagordning kommer i nästa utskick.

SVALBARD – arktisk sommar – isbjörnarnas rike.

Efter förhandlingarna visar naturfotografen Ingmar Skogar bilder, och berättar från flera besök på Svalbard.

Han säger: En bild säger mer än tusen ord