play video slots online slotsdad.com

FELLESFEST I KRONPRINSESSE MÄRTHAS KIRKE

Lørdag 15. mars kl.1300 inviterer kirkens medarbeidere til lunch.  

Dagens gjest er utenlandssjef Birgitte Bentzrød, og sangen ivaretas av Lars-Robert Hedström, Olav Ruud og Tore E. Thorkildsen.

Birgitte Bentzrød tiltrådte som utenlandssjef i Sjømannskirken/ Norsk kirke i utlandet sommeren 2013, og dette blir første gang hun besøker stasjonen i Stockholm. Hun vil rette søkelys på frivillighet og medarbeideransvar.

Lars-Robert er en dyktig visesanger og godt kjent i det norsk-svenske miljøet i Stockholm. Olav Ruud og Tore E. Thorkildsen synger både solo og duetter.  Olav har undervist på musikklinja ved Greåker videregående i mange år, og er en viktig bidragsyter i det frivillige, humanitære- og kristne arbeidet i Østfold. Det samme er Tore E. Thorkildsen. Olav og Tore har sunget sammen siden ungdomsårene. Mange kjenner Tore fra sin vikartjeneste her i Stockholm.

Det blir god bevertning, og prisen pr. pers er kr. 150.- Påmelding til kirkens kontor innen 8. mars: telefon 08 556 00 344 i åpningstiden ti- ons- tor – lör kl 12.00-16-00, mail stockholm@sjomannskirken.no  adresse: Stigbergsgatan 24, 116 28 STOCKHOLM

HJERTELIG VELKOMMEN