play video slots online slotsdad.com

Björn Lindahl ”Snipp, snapp, snute –så var det norska oljeäventyret ute?”

Onsdagen den 23 september 2015 kl 19.00 i Kronprinsesse Märthas Kirke, Stigbergsgatan 24 

får vi en ny möjlighet att lyssna till denne i Norge verksamme svenska journalist,

som från Oslo ofta informerar i svensk press om vad som händer i Norge,

och som vid flera tillfällen tidligare har besökt vår förening.

Björn Lindahl är också en mycket kvalificerad bevakare och rapportör

av norsk och global energipolitik, och denna gång kommer han att tala om

50 år med norsk olja. Det norska oljeäventyret med svenska ögon.

 Enkel servering.                                              Entré kr 50:-

Anmälan måste ske till

Håkon-Stein Korshavn, 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com