play video slots online slotsdad.com

Årsmöte 2016

 i Kronprinsesse Märthas Kirke torsdagen den 10 mars kl 19.00 

Servering                                                   Fri entré

Flyktning nr. 399 og polititroppene. Et stykke norsk historie i Sverige. Redaktör  ved Forsvarets Forum i Oslo Erling Eikli forteller om noen av sin fars opplevelser under krigsårene.

Styrelsens årsberättelse och räkenskaper kommer att utdelas vid mötet, men kan också rekvireras från H-S Korshavn.
Anmäl dig till: :    H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com Inger Mörtstedt, telefon 08-411 85 60, e-mail: inger.mortstedt@swipnet.se

”De norska ärkebiskopsmynten – makt och teknologi”

Onsdagen den 10 mars 2016, kl 18.00-19.30, Kungstensgatan 45, i Stockholm (nära Handelshögskolan) talar Dr.Philos. Jon Anders Risvaag från Trondheim om norska mynt. ”De norska ärkebiskopsmynten – makt och teknologi”.

År 1991 upptäcktes de tre senaste ärkebiskoparnas myntverkstad. Det är den enda bevarade 1500-talsmyntsmedjan i världen. Detta har bidragit till ny kunskap om både hur många mynt ärkebiskoparna producerade såväl som den teknologiska nivån.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Svenska Fornminnesföreningen och Folkuniversitet. Att delta kostar inget. Men bra är om man anmäler sig till Folkuniversitet tel 08 789 42 00 för att vara säker på att få en plats.

Vill man läsa mer om programmet så kan man gå in på www.fornminnesforeningen.com eller på Folkuniversitet på nätet.

Välkomna