play video slots online slotsdad.com

25-ÅRS JUBILEET AV DET NORSKA TRONSKIFTET 1991.

Svensk-norska föreningen och Det Norske Samfund har nöjet att inbjuda sina medlemmar, gärna med gäster, till ett evenemang i Kronprinsesse Märthas Kirke

måndagen den 9 maj kl.19.00 i anledning av

25-ÅRS JUBILEET AV DET NORSKA TRONSKIFTET 1991.

Sveriges ambassadör i Norge sedan september 2014, Axel Wernhoff,kommer att tala om

DEN NORSKA MONARKIN SETT MED SVENSKA ÖGON inklusive en tillbakablick på Kung Olavs tid på tronen och de tjugofem åren med Kung Harald som regent.

En viktig händelse i de svensk-norska relationerna var Kung Olavs överlämnande av en Minnessten som Norges tack för Sveriges hjälp under andra världskriget.

Det får nog sägas att denna minnessten inte har fått den uppmärksamhet den förtjänar.

Fondens verkställande direktör, Mats Wallenius, som personligen har varit drivande i flyttning av stenen, kommer att presentera minnesstenens bakgrund och betydelse.

Aftonens program inleds med musik av konsertpianist Karl-Otto Hagen-Olsen och följs av en buffetmottagning med svensk smörgåstårta, vin/saft och kaffe/te som huvudattraktion.

Avgift 100 kr vid entren.

                             Anmälan bör göras senast 5 maj till:

För: Svensk-norska föreningen – Håkon-Stein Korshavn,        tel. 08-86 58 58 mail:  hskorshavn@gmail.com  eller 070-510 42 36

Det Norske Samfund  –  www.norske-samfund.se   eller tel. 08-665 78 13

*********

På initiativ av Svensk-norska samarbetsfonden kommer minnesmärket

SÖNDAGEN 29 MAJ KL. 12.00 – 12.30

återinvigas i samband med förflyttning av den mäktiga stenen på 15 ton till en mer framträdande plats på Folke Bernadottes väg.

VÄLKOMNA