play video slots online slotsdad.com

Naturfotografen Ingmar Skogar berättar om fågelberget Runde

Han kommer till oss för att visa bilder och berättar om fågelberget Runde i norska havet –onsdagen den 28 september 2016 i Kronprinsesse Märthas Kirke kl 19.00.

Runde ligger på Norges västkust. Det är den största fägelön söder om polcirkeln.Det bor 95 personer på ön. En del är lantbrukare som odlar vall till sina djur. Andra sitter i kvällsljuset på öns västsida och ser hur havsörnarna flyger över sulornas boplatser.Plötsligt hörs ett sus. Som projektiler kommer lunnefåglarna inflygande från havet med näbbarna fyllda av småfisk.

Vill du ha en upplevelse av ett proffs ?  VÄLKOMMEN!

Enkel servering.                                               Entré kr 50:-

Anmälan till Håkon-Stein Korshavn, 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com

 

Boka redan nu för en konsert den 9 november.

Ett samarbete mellan Norges Ambassade, Det Norske Samfund och Svensk-norska föreningen.