play video slots online slotsdad.com

Varför blir det så ofta fel?

Malörer och missöden under 200 år som världens bästa grannar.

 Den svenske journalisten Björn Lindahl,

som från Oslo ofta informerar i Svensk media om vad som händer i Norge,

och som vid flera tillfällen tidligare har besökt vår förening –

kommer till Svensk-norska föreningens sammankomst

                                           i Kronprinsesse Märthas Kirke
                                  onsdagen den 12 februari 2014 kl 19.00.

Servering.             Entré  kr 50:-

 Anmälan till  :    H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58,  e-mail:  hskorshavn@gmail.com

Inger Mörtstedt, telefon 08-411 85 60, e-mail:

 inger.mortstedt@swipnet.se

 

Comments are closed.