play video slots online slotsdad.com

Vi planerar resa till Stavanger under maj. Inställd!

 Resan till Stavanger blir inte av pga för lågt intresse för närvarande.   

Eventuellt återkommer vi med en ersättningsresa. Mer info. senare.

Comments are closed.