play video slots online slotsdad.com

Årsmöte 2015

 i Kronprinsesse Märthas Kirke onsdagen den 25 mars kl 19.00

                     Servering                                                                  Fri entré

Tidigare näringsministern, landshövdingen mm och

nu ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren

Björn Rosengren

talar fritt ur hjärtat om de svensk-norska relationerna.

Därefter följer ÅRSMÖTE!

Anmäl dig till:

 H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com

 Inger Mörtstedt, telefon 08-411 85 60, e-mail: inger.mortstedt@swipnet.se

 

 

Comments are closed.