play video slots online slotsdad.com

Ärkebiskop Nathan Söderblom.En unik livsresa – mötet i tiden –

I Kronprinsesse Märthas Kirke, Stigbergsgatan 24

tisdagen den 2 februari 2016 kl 18.00.  OBS tiden!

 Psykoterapeut Kurt Em. Eriksson tecknar ett personligt porträtt. 150 år sedan Nathan Söderbloms födelse.

Anmälan måste ske senast den 1 februari             

till Håkon-Stein Korshavn, 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com

Ett samarbete med Dameforeningen for Den Norske Kirke i Stockholm

 

Comments are closed.