play video slots online slotsdad.com

Svenska Norgehjälpen – En folkrörelse för ett broderfolk i nöd

Svenska Norgehjälpen mobiliserades av 30-talet ideella och politiska förbund. 800 lokalkommittéer samlade in pengar, begagnade kläder, skor, husgeråd m.m. Bl.a. skänktes 65 000 ton livsmedel. En av de största givarna var näringslivets fond Norvegia. Svenska staten och Norges exilregering i London gav miljonbidrag. Hjälpen kulminerade krigsslutet 1945 med en stor radioinsamling. Bidragen uppgick till totalt c:a 70 miljoner kronor – eller 1,35 miljarder i dagens penningvärde.  

 

Kunskapsprojektet Svenska Norgehjälpen på Mälsåkers slott i Sörmland 2010-11 har som plattform en ny utställning. Projektet har en rad sponsorer, bl.a. Söderbergsstiftelserna, Ferd-koncernen, Folke Bernadotteakademin och Norges ambassad i Stockholm.

 

Svensk-norsk samtidshistoria under andra världskriget ska gestaltas med främsta syfte att aktualisera solidaritet över gränser i krig, konflikter och katastrofer. Utställningen kan brukas för att sprida kunskap och väcka opinion i nutida frågor om flykting- och främlingskap.

 

Svenska Norgehjälpen på Mälsåkers slott öppnas för publik från lördag 28 maj 2010. För öppethållande, vägbeskrivning och annan information besök

 

www.svenskesuppe.se    www.malsaker.nu

Comments are closed.