play video slots online slotsdad.com

Historik

Torgny Segerstedt

Torgny Segerstedt

Mitt under andra världskriget, den 31 oktober 1942, bildades den Svensk-norska föreningen, SNF, i Stockholm. Syftet var att ge humanitärt stöd till det ockuperade Norge och att hjälpa de norska flyktingarna i Sverige. En lång rad politiker och kulturpersonligheter blev omgående medlemmar.

Från svensk sida ingick bland andra de båda chefsredaktörerna Torgny Segerstedt och Ture Nerman, författarna Eyvind Johnson, Pär Lagerkvist, Marika Stiernstedt och Harry Martinson, politiker som Alva Myrdal, Östen Undén och Bertil Ohlin, fackföreningsmännen August Lindberg, Gunnar Andersson och Ragnar Casparsson, samt professorerna Nils Ahnlund och Hans W-son Ahlman.

Bland de norska medlemmarna ingick norska LO:s Martin Tranmæl, chefen för det norska flyktingskontoret Annæus Schjödt, professor Fredrik Paasche, författaren Helge Krog och överstelöjtnant Ingvald Smith-Kielland.

Svensk-norska föreningen i dag

SNF är en i Stockholm verksam partipolitiskt och religiöst fristående förening. Föreningens huvudsyfte är att aktivt främja den kulturella och historiska gemenskapen mellan Sverige och Norge, för att därigenom medverka till fortsatt ömsesidigt samarbete mellan de båda länderna och broderfolken. Den demokratiska värdegemenskapen utgör en självklar grund för detta samarbetet.