play video slots online slotsdad.com

Bli medlem

För blygsamma 200 kronor per år, 300 kronor för par, blir Du medlem och stödjer därigenom föreningen och dess verksamhet. Du bidrar även till att stödja SNF:s huvudsyfte som är, att genom kunskap öka respekten och förståelsen mellan Norge och Sverige.

För att bli medlem betalar Du in årsavgiften på Pg. 4848-8. Ange samtidigt namn, adress, telefonnummer och e-postadress på talongen. Anmäl dig gärna samtidigt på info@svensknorska-foreningen.se med samma uppgifter som ovan.

Styrelsen i Svensk-norska föreningen önskar dig varmt välkommen!